Aktuális pályázatok
GINOP-2.1.3-15 Iparjog

2015-08-27 08:05

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-1000 db.

 

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló projektek.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.

 

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

Minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át.

I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások esetében maximum 200.000 Ft

II Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében - a választott tevékenységek számától függetlenül – hazai oltalomszerzés esetén maximum 1 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft;

III. Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységekkel kapcsolatosan maximum 2 millió Ft igényelhető.

 

Támogatható tevékenységek:

 

I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható):

Az iparjogvédelmi oltalmazási lehetőségek érdekében újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.

 

II. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek:

a. Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.

b. Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;

c. Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;

d. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;

e. Európai szabadalom hatályosítása;

f. A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek.

 

III. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek:

a. A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését.

b. A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem szempontjából szükséges lépések.

 

Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

 

A nemzeti ágazati prioritások:

i) Egészséges társadalom és jólét;

ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;

iii) Tiszta és megújuló energiák;

iv) Fenntartható környezet;

v) Egészséges és helyi élelmiszerek;

vi) Agrár-innováció;

vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;

viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

 

Intelligens technológiák:

i) fotonika, lézertechnológia

ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák

iii) bionika

iv) nem gépipari fémfeldolgozás

v) elektronika és félvezető-technológia

vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)

vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák

viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)

ix) építőipar (építőanyag-technológiák)

x) textilipar

xi) fa- és bútoripar

xii) logisztika

xiii) kulturális és kreatív ipar

 

Pályázók köre:

a. Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei; Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.

b. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;

c. jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság.

 

A szabadalmi oltalom megszerzésével kapcsolatos további feltételek:

1. Hazai oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki

a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja (szolgálati jellegű szellemi alkotás esetén a munkáltató, egyéb jogátruházás esetén a jogszerző),

b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét.

 

2. Külföldi oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki

a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja és a külföldi bejelentéssel kapcsolatban az SZTNH-nál tett iparjogvédelmi oltalmi bejelentés elsőbbségét igényelte vagy igényli, valamint

b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, az elsőbbségi bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét valamint a külföldi hatóság igazolása, hogy a bejelentés benyújtása megtörtént.

 

3. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki

a) a nemzetközi kutatási szerv által a PCT Végrehajtási Szabályzata 43bis.1 szabály (http://www.sztnh.gov.hu/jogforras/PCT_VSZ_egyseges_szerkezet.pdf) alapján kiállított írásos véleményt - amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét - , vagy

b) a PCT 35. cikke és a PCT Végrehajtási Szabályzata 70. szabálya szerinti nemzetközi elővizsgálati jelentést - amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét – csatolja.

 

4. Európai szabadalom hatályosítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki

a) európai szabadalom megadásáról szóló határozatot csatolja.

 

Amennyiben a szellemi alkotásnak vagy a bejelentésnek egynél több jogosultja van, a támogatási kérelmet benyújtó jogosult köteles meghatalmazást csatolni a többi jogosulttól (szabadalmastárstól, stb.).

 

 

Forrás: Széchenyi 2020

<< Vissza

Keresés
Keresés a pályázatok között
Start
Pályázatírás Veszprémben és országosan

Pályázatíró szolgáltatásunk keretében a következőket vállaljuk:

Személyes konzultációt folytatunk annak érdekében, hogy felmérjük a pályázó számára legmegfelelőbb konstrukciókat, ezután a pályázó által szolgáltatott adatok alapján kiértékeljük, milyen esélyekkel nyerné el az adott támogatási formát.
Amennyiben a pályázat megkívánja, megvalósíthatósági tanulmányt készítünk. A pályázatok megírását sikerdíjas konstrukcióban végezzük. Az előminősítést követően garanciát vállalunk a pályázat sikerességére.

Pályázatírás és projektmenedzsment szolgáltatásaink:

•    Pályázat előkészítés
•    Projektterv elkészítése (üzleti terv, költségterv, mérleg és eredményterv)
•    Projekt megvalósítóinak egyeztetése a megbízóval
•    Pályázatírás, pályázati dokumentáció előírásoknak megfelelő összeállítása
•    A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges tanácsadói segítség biztosítása
•    Esetleges hiánypótlás elvégzése
•    A projekt megvalósításának időszakában a pénzügyi tanácsadás biztosítása
•    A pályázattal kapcsolatos teljes adminisztráció elvégzése: projekt előrehaladási jelentés, kifizetési kérelem, záró jelentés      elkészítése, a fenntartási időszakban az éves fenntartási jelentések elkészítése.