Aktuális pályázatok
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

2015-06-10 08:36

A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

 

Benyújtási határidő:

2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

(Első határnap: 2015.augusztus 15., ezt követően minden hónap 15. napja.)

 

A pályázat nem vehető igénybe Budapesten és Pest megyében!

 

 Pályázók köre:

- Kizárólag a mellékletben szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

- Pályázathatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek

- rendelkeznek legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel

- az elmúlt évben az átlaglétszáma legalább 1 fő volt

 

Támogatható tevékenységek:

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem

b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem

c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem

d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem

e) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

f) a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem

g) a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás –

önállóan nem támogatható projektelem

h) az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem

 

Kötelező vállalások:

- Létszámtartás

- Személyi jellegű ráfordítások növelése legalább 5%-kal

- Éves nettó árbevétel növelése legalább 5%-kal

 

Támogatás összege:

Minimum 50.000.000.-, maximum 500.000.000.- forint.

 

Támogatás mértéke:

 

Régiónként eltérő 35-50% közötti.

Forrás: Szechenyi2020

<< Vissza

Keresés
Keresés a pályázatok között
Start
Pályázatírás Veszprémben és országosan

Pályázatíró szolgáltatásunk keretében a következőket vállaljuk:

Személyes konzultációt folytatunk annak érdekében, hogy felmérjük a pályázó számára legmegfelelőbb konstrukciókat, ezután a pályázó által szolgáltatott adatok alapján kiértékeljük, milyen esélyekkel nyerné el az adott támogatási formát.
Amennyiben a pályázat megkívánja, megvalósíthatósági tanulmányt készítünk. A pályázatok megírását sikerdíjas konstrukcióban végezzük. Az előminősítést követően garanciát vállalunk a pályázat sikerességére.

Pályázatírás és projektmenedzsment szolgáltatásaink:

•    Pályázat előkészítés
•    Projektterv elkészítése (üzleti terv, költségterv, mérleg és eredményterv)
•    Projekt megvalósítóinak egyeztetése a megbízóval
•    Pályázatírás, pályázati dokumentáció előírásoknak megfelelő összeállítása
•    A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges tanácsadói segítség biztosítása
•    Esetleges hiánypótlás elvégzése
•    A projekt megvalósításának időszakában a pénzügyi tanácsadás biztosítása
•    A pályázattal kapcsolatos teljes adminisztráció elvégzése: projekt előrehaladási jelentés, kifizetési kérelem, záró jelentés      elkészítése, a fenntartási időszakban az éves fenntartási jelentések elkészítése.